de Vertrouwenspersoon

Lisan Rengers

VertrouwenspersoonOmdat Challenge een basketbalclub is, die zorg wil dragen voor haar leden, is er door het het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld om ook op het gebied van persoonlijke, niet aan sport gerelateerde problemen die zorg te bieden. Iedereen die aan de club verbonden is, dus alle leden van groot tot klein, maar ook de ouders van die leden kunnen contact opnemen met de vertrouwenspersoon als er een persoonlijk probleem is, dat speelt binnen de club. 
In de volgende situaties kan de vertrouwenspersoon je helpen.
Als je gepest wordt en je daarover niet over durft te praten met je ouders, trainer of coach.
Als je bedreigd of seksueel geïntimideerd wordt.
Maar ook als je een persoonlijk probleem hebt en je het moeilijk vindt om erover te praten met je ouders, de trainer of de coach en je wilt een oplossing zoeken dan kan de vertrouwenspersoon je helpen om samen met jou de oplossing te vinden.
Ik wil me graag voorstellen. Mijn naam is Lisan Rengers. Ik ben afgestudeerd in Social Work en wil graag mijn diensten in vertrouwen aanbieden bij ieder lid van de club. Gesprekken met mij zijn ten allen tijden vertrouwelijk en worden alleen gedeeld als jij dat wilt.
Lisan Rengers
06-50205267 
lisanrengers@hotmail.com